top of page

Verlang je naar het leven en wil je gelukkige dagen genieten?

Voor Benedictus van Norcia (480-547) was deze vraag het begin van zijn Regel. Zijn uitgangspunt was om een klooster-gemeenschap te stichten waar mensen in de geest van Christus met elkaar zouden samenleven. Hij schreef een korte en heldere handleiding waarin verbondenheid, matigheid, persoonlijke groei en gastvrijheid belangrijke waarden zijn.
Benedictus in de grot

Benedictus (480-547) bracht zes jaar door in een grot in de heuvels nabij Subiaco. In afzondering weerstond hij iedere verleiding met als doel dichterbij God komen. Als abt gaf hij leiding en stichtte hij vele kloosters, onder andere het beroemde Benedictijnse klooster in Montecassiano. Pas aan het einde van zijn leven heeft hij zijn Regel op schrift gesteld. Dit was in de Middeleeuwen de meest invloedrijke leefregel voor monniken. 

De drie geloften

De drie kloostergeloftes die Benedictus in zijn Regel beschrijft zijn;

Stabilitas: stabiliteit, trouw zijn aan jezelf en je eigen waarden en aan de mensen waarmee je verbonden bent.  

Conversio Morum: letterlijk: bekering tot de zeden, ofwel dagelijkse verbetering van houding en levensstijl.

 

Obedientia: aandachtig luisteren, met open oren en met een open hart naar jezelf en naar elkaar. 

Je basis

Je ontwikkeling

Je omgang met anderen

Copyright Tafel van Benedictus.

Abdij Sion Diepenveen. De Trappisten leven naar de Regel van Benedictus.

Ze hebben nu in Schiermonnikoog  een nieuwe kloostergemeenschap opgericht.

Ora et Labora

Hoewel dit in de Regel niet zo letterlijk is te vinden legden de monniken zich toe op "ora et labora",  waarmee het bidden en de handenarbeid wordt bedoeld. De gedachte erachter is dat in het werken God geëerd werd. In het "Ora et la Bora' werd het Heilige aan het alledaagse verbonden.

 

De Regel van Benedictus is een afgewogen ritme van acht uur bidden, acht uur werken en acht uur rusten. In Nederland en Europa leven nog steeds duizenden monniken en monialen (zusters)  in kloosters naar de Regel van Benedictus. 

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

 

 

BenedictijnsSpel Coaching | Kristine Ram| Arnhem Gelderland Nederland I E-mail: kristineram@hotmail.com  K.K. 61468495

Je ontvangt mijn artikelen met tips en aanbiedingen als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief.

Het Benedictijns Spel is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze weergave mag worden gekopieerd

of gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Images not to be reproduced without permission; copyright Benedictijns Spel Coaching.

bottom of page